Contact

Europharm Distributie

 

Comenzi: www.EphTop.ro

Email: eph.distributie@eph.ro

Raportarea Evenimentelor Adverse: +40 21 302 8 888

 

Sediul de birouri Bucuresti:

Soseaua Viilor nr.14, Sector 5, Cod 050156, Bucuresti

Tel: +4021 302 8 100

Fax: +4021 302 8 123


Sediul Social Brasov: 

Str. Ionescu Crum, nr. 1, et. 1, Jud. Brasov

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/3087/1994

C.I.F. RO6567900

Capital social 58.393.177,20 RON

Tel.: +40 268 307 500

Fax: +40 268 307 522

 

Centrul Logistic Chitila

Str. Rudeni, nr. 93, Chitila, Judetul Ilfov

 

Birou Constanta

Str. Verde, nr 31, lot 1, jud. Constanta